บริษัท ชาญสิน รีไซเคิล จำกัด

ประสบการณ์ค้าขวดแก้วกว่า 30 ปี เราสร้างฐานซัพพรายเออร์มากมายทั่วประเทศ และมีคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง เรามุ่งเน้นพัฒนาและใช้ทรัพยากรขวดแก้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด รียูสและรีไซเคิลขวดแก้ว นำขวดแก้วกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มมูลค่าขวดแก้วที่ใช้แล้ว สร้างระบบอุตสาหกรรมหมุนเวียน ใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน ช่วยเหลือสังคม ลดปริมาณขยะจากแก้ว