บริษัท ชาญสิน รีไซเคิล จำกัด

ประสบการณ์ค้าขวดแก้วกว่า 30 ปี เราสร้างฐานซัพพรายเออร์มากมายทั่วประเทศ และมีคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง เรามุ่งเน้นพัฒนาและใช้ทรัพยากรขวดแก้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด รียูสและรีไซเคิลขวดแก้ว นำขวดแก้วกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มมูลค่าขวดแก้วที่ใช้แล้ว บริการรับซื้อขวดแก้ว จำหน่ายขวดแก้ว ให้ราคาสูง และรับซื้อไม่จำกัด รับจัดหาขวดแก้ว บริการล้างและจัดส่งขวดแก้ว สร้างระบบอุตสาหกรรมหมุนเวียน ใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน ช่วยเหลือสังคม ลดปริมาณขยะจากแก้ว