บริษัท ชาญสิน รีไซเคิล จำกัด ค้าขวดเก่ามานานกว่า 30 ปี
เราสร้างฐานซัพฟรายเออร์มั่นคงทั่วประเทศ และมีคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในตลาดขวดแก้วรียูส เรามุ่งเน้นพัฒนาและใช้ทรัพยากรขวดแก้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภารกิจ
รียูสและรีไซเคิลขวดแก้ว นำขวดแก้วกลับมาใช้ใหม่
เพิ่มมูลค่าขวดแก้วใช้แล้ว สร้างระบบอุตสาหกรรมหมุนเวียน ทรัพยากรยั่งยืน
ช่วยเหลือสังคม ลดปริมาณขยะจากแก้ว


ประวัติบริษัทโดยย่อ
ปี 2508 ก่อตั้งชื่อเดิมร้านรับซื้อของเก่า โดยมุ่งหมายเป็นร้านค้าของเก่าทุกประเภท ย่านถนนบรรทัดทอง ตั้งอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครชั้นใน
ปี 2533 ย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งที่ถนนบางนา-ตราด หรือที่อยู่ปัจจุบันแทน
ปี 2548 บริษัท มุ่งเน้นเป้าหมายที่จะค้าขวดแก้วรีไซเคิลประเภทเดียว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ขวดแก้วที่ใช้แล้ว
ปี 2558 บริษัท มุ่งเน้นเก็บขวดแก้วเก่า ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในการคัดแยก ล้างขวดเพิ่มมูลค่าของขวดแก้ว ทั้งยังเป็นการลดขยะขวดแก้วให้สังคมไทย


ธรรมภิบาลของบริษัท

1. ความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อซัพพรายเออร์ ต่อสังคมส่วนรวม เชื่อว่าความซื่อสัตย์จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อยอดให้คู่ค้า
2. สร้างงาน สร้างผลกำไร สร้างสรรค์สังคม กำไรต่อซัพพรายเออร์ กำไรต่อลูกค้า และกำไรต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน
3. ความเป็นมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี เราเข้าใจคู่ค้า เราบริการอย่างมืออาชีพ และส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจร่วมกันในอนาคต